Aproximación ó teatro histórico en Galicia ata o ano 1981

Resource type
Livro
Author/contributor
Título
Aproximación ó teatro histórico en Galicia ata o ano 1981
Local
Santiago de Compostela
Editora
Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Filoloxía
Data
1999
Citation
OGANDO GONZÁLEZ, Iolanda, 1999. Aproximación ó teatro histórico en Galicia ata o ano 1981. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Filoloxía.
Literatura Dramática