Un lugar de honra na LIX. María Victoria Moreno

Resource type
Artigo em Revista Científica
Author/contributor
Título
Un lugar de honra na LIX. María Victoria Moreno
Resumo
Un breve percorrido pola historia da Literatura Infantil e Xuvenil galega para situar a María Victoria Moreno, a homenaxeada no Día das Letras galegas 2018, nun lugar de honra. Demóstrase que moitas das obras que conforman a produción da autora, pouco extensa pero intensa, foron fundamentais para a consolidación da Literatura Infantil e Xuvenil galega, de aí que María Victoria sexa recoñecida como unha pioneira na constitución dese sistema literario e unha impulsora da educación literaria, ben planificada, a partir da boa literatura co obxectivo de axudar á conformación de lectores competentes.
Publicação
Boletín da Real Academia Galega
Número
379
Páginas
11
Data
2019-05-29
Abreviatura da Publicação
BRAG
DOI
10.32766/brag.379.719
ISSN
2605-1680, 1576-8767
Acedido
2024-01-04T16:05:28Z
Catálogo de Biblioteca
DOI.org (Crossref)
Citation
ROIG-RECHOU, Blanca Ana, 2019. Un lugar de honra na LIX. María Victoria Moreno. Boletín da Real Academia Galega [em linha]. 29 maio 2019. no. 379, p. 11. [Acesso em 4 janeiro 2024]. DOI 10.32766/brag.379.719. Disponível em: http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/719
Un breve percorrido pola historia da Literatura Infantil e Xuvenil galega para situar a María Victoria Moreno, a homenaxeada no Día das Letras galegas 2018, nun lugar de honra. Demóstrase que moitas das obras que conforman a produción da autora, pouco extensa pero intensa, foron fundamentais para a consolidación da Literatura Infantil e Xuvenil galega, de aí que María Victoria sexa recoñecida como unha pioneira na constitución dese sistema literario e unha impulsora da educación literaria, ben planificada, a partir da boa literatura co obxectivo de axudar á conformación de lectores competentes.
Bibliografia CEG