Full bibliography

Seguridade e hixiene nas industrias de produtos pesqueiros

Resource type
Livro
Authors/contributors
Título
Seguridade e hixiene nas industrias de produtos pesqueiros
Local
Vigo
Editora
Ideaspropias Editorial
Data
2007
Citation
Seguridade e hixiene nas industrias de produtos pesqueiros, 2007. . Vigo: Ideaspropias Editorial.